گروه معماری خاک، مجموعه ای است منسجم از دپارتمانها و بخش های تخصصی که هر یک در یکی از رشته های مرتبط، از مشارکت همکاران و کارشناسان و مدیران با تجربه با سوابق علمی و عملی و آشنا به فن آوری های روز بهره مند می باشد. این گروه فعالیت رسمی خود را از سال 1378 آغاز نموده و در راستای تخصصی شدن فعالیت ها، با تشکیل گروه های تخصصی در رشته های مختلف اقدام به ارائه خدمات فنی- مهندسی و آموزشی نموده و به تدریج با ارتقای سطح و بهره وری بخش های تخصصی ,با توجه به تنوع فعاليت‌ها و نياز به ارايه كاركردهاي جديد، تعدادی از بخش های مزبور را در قالب شرکت های تخصصی به ثبت رسانده است.